top of page

vanliga frågor kring aktiviteten och företaget...

SPORTSFISKEGUIDER

Alla som arbetar i och med catch&relax innehar erforderliga utbildningar för den verksamhet vi bedriver tillsammans med våra gäster. Sportfiskeguiderna besitter stor kunskap & kompetens samt stor vilja att dela med sig av kunskaper till våra gäster.
Vi är medlemmar i SOF - Sveriges Organiserade Fiskeguider

FÖRSÄKRINGAR

catch&relax innehar ansvarsförsäkring (POI) som träder i kraft om vi kan anses ha agerat oaktsamt på något sätt. Samtliga catch&relax båtar är helförsäkrade för året runt bruk i kommersiell drift hos Alandia.
 

BRA ATT VETA!

En ofta förekommande missuppfattning är att man tror att deltagarna är försäkrade via aktivitetsarrangörens försäkringsbolag under en företagsaktivitet. Så är Inte fallet!

 

Det är alltid det beställande företagets försäkringar som försäkrar den anställde under hans eller hennes företagsutövning. Dvs. om företaget beställer en aktivitet till sina anställda, så är det också det beställande företagets försäkringar som täcker sina anställda, även fast det är någon annan som utför arrangemanget! Endera via företagets gruppförsäkring för sina anställda, eller om det finns enskilda försäkringar. Detta är ofta inget problem i Sverige, då de flesta företag har en gruppförsäkring för sina anställda! För privatpersoner gäller deras olycksfallsförsäkring. Exempel: Du ramlar och slår dig, råkar göra illa någon annan ombord.
 

SÄKERHET

Vi har lagt stor vikt på hög säkerhet för våra gäster. Båtarna har modern navigation- och säkerhetsutrustning. Sk. skeppsapotek finns ombord.
 

MILJÖN & POLISY

catch&relax har genomgåt utbildningen ”hållbarhet” och erhållit certicificering.
Allt vi gör i form av aktiviteter med våra gäster är inom ramarna för allemansrätten, lagar och lokala förordningar. Våra båtar har utrustats med moderna motorer för att erhålla bästa bränsleekonomi och minimum av onödiga utsläpp. Vi anpassar vårt körsätt för att förbruka ett minimum av bränsle. Vårt mål är att använda miljövänliga elmotorer och annan utrustning i den utsträckning som går vid fisket. Vi servar regelbundet alla båtar och dess utrustning för att uppnå maximal prestanda och därigenom minimal påverkan av miljön. Vätskor och rengöringsmedel vi använder är ekologiskt ned brytbara.

MAT & LIVSMEDEL HOS CATCH&RELAX

catch&relax - innehar livsmedelstillstånd från Miljö & Hälsa för livsmedelshantering, matlagning och servering på Villa HelleBo och båtarna samt på de ställen vi går i land och serverar lunch och middag. Artiklar som bestick, muggar, tallrikar används miljöförpackningar och som efter användande källsorteras. Exempel på mat vi serverar kan du se här

FÖRETAGSINFORMATION

catch&relax AB - Stegesundsvägen 63, 185 99 Vaxholm, Sverige.
Tel: 08-544 913 20, 070-556 09 52, info@catchrelax.se
Innehar F-skattsedel. 
Ägare & Grundare - Bo Lundgren, Helén Lundgren sedan 2005.

bottom of page