top of page

Fisk i Seglen

Gruppaktivitet
Segling är en härligt gruppstärkande aktivitet; målfokusering, kommunikation, samarbete - allt sätts på prov under lättsamma former. 
Fisket å andra sidan fokuserar mer på den individuella koncentrationen, målfokuseringen och att finna lugn och harmoni. 

KOMBINERA TVÅ UNDERBARA FRILUFTSAKTIVITETER SEGLING OCH SPORTFISKE

Seglingen genomförs av seglingsföretaget Out och fisket av catch&relax
Halva gruppen startar med segling och andra halvan med fiske. Segelbåtar och såväl som fiskebåtar är stabila och bekväma med gott om plats för alla. 


Till lunch träffas vi på för dagen på lämplig plats ute i skärgården. Antingen ankrar vi upp alla båtar tillsammans eller så kanske ni föredrar en trevlig skärgårdskrog. 


Efter lunch byter grupperna aktivitet. Under dagen anordnas om så önskas, även några roliga och spännande tävlingsmoment både individuellt och gruppbasis. 


Efter en dag på sjön kan vi även hjälpa till att boka upp bastu, middag eller boende för er som önskar.

bottom of page