När fiskar vi vad...

Vi utövar catch & release

abborre

Abborre har blivit en mycket populär fiska att sportfiska. Ett mer av finessfiske som har olika metoder beroende på årstiden.

Spinn- eller flugfiske efter abborre gör vi större delan av året, april - oktober med en topp period slutet av augusti och hela september då abborren drar sig in på grundare områden.

 

gädda (Esox Lusius)

Gädda fiskar vi hela den isfria tiden i skärgården och mälaren. Normalt tiden mellan mitten av mars till slutet av november månad.

Metod: Spinn- eller flugfiske från våra båtar.

 

havsöring 

Havsöringen fiskar vi efter den kallare årstiden. Vattentemperaturen bör helst ligga under 11 grader. 

Normalt säger vi slutet av september till mitten maj året därpå med ett uppehåll när isen ligger.

Metod: Spinn- ellr flugfiske från båt.

 

gös

Gösen när vatten tempen har nått över 15 grader. Maj månad och fram till september.

Metod: Spinnfiske med Jiggar. 

Senaste två åren har Mälaren varit fångst givande.

 

© 2005 - 2021 catch&relax AB

Telefon: 08 544 913 20, 070 556 09 52

e-post: info@catchrelax.se