top of page

När sportfiskar vi vad...

Vi utövar catch & release

när fiskar vi.jpg
Abborre.jpg

abborre

Abborre har blivit en mycket populär fisk att sportfiska efter. Ett mer av finessfiske som har olika metoder beroende på årstiden och val av plats.

Spinn- eller flugfiske efter abborre gör vi större delan av året, april - oktober med en topp period slutet av augusti och hela september då abborren drar sig in på grundare områden i större mängd.

 

gädda (Esox Lusius)

Pike.jpg

Gädda fiskar vi hela den isfria tiden i skärgården och mälaren. Normalt tiden mellan mitten av mars till slutet av november månad.

Metod: Spinn- eller flugfiske från våra båtar.

 

havsöring 

Sea Trout.jpg

Havsöringen fiskar vi efter den kallare årstiden. Vattentemperaturen bör helst ligga under 11 grader. 

Normalt säger vi slutet av september till mitten maj året därpå med ett uppehåll när isen ligger.

Metod: Spinn- ellr flugfiske från båt.

 

gös

Zander.jpg

Gösen när vatten tempen har nått över 15 grader. Maj månad och fram till september.

Metod: Spinnfiske med Jiggar. 

Senaste två åren har Mälaren varit fångst givande.

 

bottom of page